فرهنگ قرآن (کلید راه یابی به موضوعات و مفاهیم قرآنی )
47 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 33
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
جامع ترین معجم معنایی و کلید راه یابی به اطلاعات دسته بندی شده قرآن ،مشتمل بر سه هزار مدخل اصلی،هفتاد هزار موضوع فرعی وصد هزار برداشت قرآنی .درسال 90 به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده ودارای رتبه های برتر در مجامع مختلف بین المللی وداخلی می باشد این اثر در 15سال بوسیله 120 محقق درمرکزفرهنگ ومعارف قرآن تدوین شده است که این جانب به عنوان مسئو ل تدوین و پژوهشگردو ارزیاب در آن نقش داشته ام